15 Ocak 2014

DASK

Neden Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?
deprem-sigortasi1

 

Bilindiği gibi deprem riski yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Maddi ve manevi çok büyük zararlara sebebiyet verebilecek deprem ve ardından oluşan diğer afetlerin yarattığı risklere karşı devlet bütçesinden bağımsız, somut bir güvence niteliğinde olan deprem sigortası, 2000 yılından itibaren zorunlu sigortalar kapsamına alınmıştır.

Zorunlu deprem sigortası ile deprem sonrası meydana gelecek maddi zararlar Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK tarafından karşılanmaktadır. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), sigortalıların ödedikleri primlerin, gerektiğinde kullanılması için bir havuzda toplanması esasına göre çalışır. Deprem sigortası poliçeleri, DASK adına ve DASK’ın belirlediği teminatlara göre sigorta şirketleri tarafından düzenlenir.

 

 

 

 

Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar şunlardır;

– Tapuya kayıtlı özel mülkler üzerinde mesken amaçlı inşa edilmiş binalar ve kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
– Bu binaların içinde bulunan ticarethane, ofis ve benzeri amaçlar ile kullanılan bağımsız bölümler,
– Doğal afetlerin neticesinde devlet tarafından yaptırılmış olan veya verilmiş kredi ile yapılmış olan meskenler.

Yukarıda sıralanmış koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş olan binalar, tapuda cins belirlemesi yapılmamış ve tapu kütüğünde özelliği arsa ve benzeri olarak görünen binalar, tapu ataması henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır.

Görüldüğü gibi bu sigorta, belediye sınırları içindeki konutları kapsamaktadır. Konutlar, binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı ve binanın brüt yüzölçümüne bağlı olarak beş risk bölgesine ve üç farklı yapı tarzına göre 15 farklı tarifeye göre sigortalanmaktadır.

Deprem Sigortanızı Yaptırmanız Neden Önemlidir?

– Öncelikle deprem sigortası yaptırmak ev sahipleri için yasal bir zorunluluktur.

– Afet sonrasında depremden kaynaklanan yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde oluşacak maddi zararları sigorta bedeli kadar güvenceye almış olursunuz.

– DASK poliçesi olmayan ve depremden zarar görenlere devlet tarafından bir yardım sağlanmamaktadır. Bu durum, deprem sonrasında yaşanacak zorlukları daha da arttırmakta, sigorta yaptırmamış olan binalar maddi güvenceden faydalanamamaktadır.

– Evinizin içindeki eşyaları koruma altına almak için yaptıracağınız konut sigortası için, deprem sigortanızı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

– 2011 yılında başlatılan uygulamaya göre konutlarda elektrik ve su aboneliğinin başlatılabilmesi için deprem poliçenizi gösterme şartı aranmaktadır.

– Bunların yanı sıra; sizin eviniz herhangi bir zarar görmemiş olsa bile yaptığınız ödemelerinizle havuzda biriken paralarla, depremzedelere yardım etmiş, sosyal dayanışmaya katkı vermiş, sağlıklı ve modern bir yapılaşmaya yardım etmiş olursunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir