I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes; işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

beydagisigorta.com internet sitesini kullanarak veya beydagisigorta.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep ederek işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamı ile birlikte; bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümlerine ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmediğiniz halde web sitesini kullanıma başladıysanız; kullanımınızı derhal durdurmalısınız.
Beydağı Sigorta Aracılık Hizmetleri (beydagisigorta.com);işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde, “Gizlilik Politikası”nda ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. beydagisigorta.com’un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. beydagisigorta.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

BEYDAGISIGORTA.COM

beydagisigorta.com; sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenler ile sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta kuruluşudur. beydagisigorta.com; sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

HİZMETTEN YARARLANABİLECEKLER

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler beydagisigorta.com’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, kullanıcının www.beydagisigorta.com web sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, www.beydagisigorta.com web sitesinde, aşağıdaki sayfalarda ve Üye Ol adımında bulunan “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup; işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye beydagisigorta.com’i sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta acentesi olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme beydagisigorta.com ’in vereceği sigorta hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

BEYDAGİSİGORTA.COM’UN SORUMLULUKLARI

beydagisigorta.com’in sorumluluğu; sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında beydagisigorta.com’in hiç bir sorumluluğu yoktur. Poliçe şartları, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tabi olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.
beydagisigorta.com, Kullanıcı/Üye tarafından beydagisigorta.com’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
beydagisigorta.com www.beydagisigorta.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde beydagisigorta.com personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
beydagisigorta.com , işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. beydagisigorta.com kişisel bilgileri, kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
beydagisigorta.com’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen; www.beydagisigorta.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda, gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, beydagisigorta.com’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
beydagisigorta.com’den hizmet alınmış olması; beydagisigorta.com’in, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı beydagisigorta.com’in hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. beydagisigorta.com , sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.
Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde beydagisigorta.com sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.beydagisigorta.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde beydagisigorta.com’den bu konuda bir talepte bulunulamaz.beydagisigorta.com, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları, düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

KULLANICININ SORUMLULUKLARI

Kullanıcı/Üye, beydagisigorta.com’in site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda; gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Her Hakkı Saklıdır ©
İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları beydagisigorta.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri; mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye beydagisigorta.com sitesini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dâhil herhangi bir şekilde kullanılması için beydagisigorta.com’in önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler beydagisigorta.com’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. beydagisigorta.com’in yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

SİGORTA TEMİNATININ BAŞLAMASI

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

DİĞER

Size verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin değiştirilmesini beydagisigorta.com’den talep edebilirsiniz.
Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler, cezai sorumluluklar doğurur. beydagisigorta.com, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikâyette bulunmak vb. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
beydagisigorta.com talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt beydagisigorta.com için bağlayıcı değildir.
beydagisigorta.com, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge beydagisigorta.com tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı beydagisigorta.com sorumlu tutulamaz.
Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan beydagisigorta.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda beydagisigorta.com bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.
Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. beydagisigorta.com, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
beydagisigorta.com, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.
beydagisigorta.com web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların beydagisigorta.com’de yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı beydagisigorta.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, beydagisigorta.com’e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin beydagisigorta.com’e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda beydagisigorta.com’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve Ankara (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.